Авторски права

Защита на авторски права в https://ms-dnevnik.eu :

 
1. https://ms-dnevnik.eu се ползва от защитата на сега действащия Закон за авторското право и сродните му права, а така също и на международните договорености, по които България е страна. 
 
2. Препубликуването на публикувани в https://ms-dnevnik.eu материали (или на части от тях) е възможно само след договаряне с издателя (с мен чрез e-mail: admin@ms-dnevnik.eu). В този случай е задължително да се укаже конкретен автор и че материалът е от блога https://ms-dnevnik.eu и да се постави активна хипервръзка https://ms-dnevnik.eu). 
 
3. Никаква част от материалите в https://ms-dnevnik.eu не може да бъде използвана за комерсиални цели.
 
4. Авторските права на публикуваните в https://ms-dnevnik.eu ми принадлежат, защото аз съм техният създател и автор (съгласно чл. 5, 9, 11, 12 от Закона за авторското право и сродните му права).
 
5. Използваните изображения (снимки, картинки, графики и подобно), са с CC0 Creative Commons (безплатни за търговска употреба, при които не се изисква признание на авторството) и неограничени от лиценз. При възникнали проблеми, моля незабавно се свържете с мен чрез e-mail: admin@ms-dnevnik.eu!
 
6. https://ms-dnevnik.eu не носи отговорност за действия на трети „лица“, както и за допуснати вреди, нереализирана печалба и т.н.